GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 7)

Informationskrav

Informationen som ges till uppgiftslämnaren (01:38:00)
Mall – Informationstext

 • Samma som förr, dvs berätta tydligt om ändamålet, men det måste vara exakt, och…
 • Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige eller ombud (om lämpligt)
 • Den rättsliga grunden för behandlingen (samtycke eller berättigat ändamål?)
 • Möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen om man anser att behandlingen hanteras felaktigt
 • Om man avser att överföra uppgifterna till tredje land (Facebook?)
 • Därutöver, information om vilken period uppgifterna ska lagras eller kriterierna för att fastsälla perioden
 • Att det finns en rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling
 • Samt rätten till dataportabilitet (ta mina uppgifter och flytta dem till en annan organisation)

Om uppgifterna inte har erhållits från den registrerade

Till exempel att vi fått data från ett externt företag.

 • Inom en månad måste vi informera den berörda varifrån vi samlat in eller erhållit uppgifterna

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *