Keep calm and comply with GDPR.

GDPR för kommunikatörer – tips och råd

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

Här samlar jag på mig anteckningar och länkar från utbildningsfilmer och texter som berör Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Denna sida kommer vara under ständig förnyelse ju mer jag lär mig om GDPR. Vissa frågor som berör publicering av bilder är inte riktigt heller klarlagda av Datainspektionen, vilket gör att svaren på vissa frågor lär komma långt efter att lagen börjat gälla. 

Notera att denna sida är i första hand avsedd för min egen skull – och jag arbetar på en myndighet, vilket gör att vi inte omfattas av undantaget kring journalistisk text eller utgivningsbevis för en webbplats (eller gör våra nyheter det? Det har jag inte riktigt klarlagt ännu)..

Mallar

Länkarna leder till SKL:s mallar, notera att själva malltexten finns på sida 2 i dokumenten.

 

KOrt om det nya i GDPR

 • Motto att förhålla sig till: Lagligt, korrekt och öppenhet (informationskrav) mot den registrerade. Men – uppgiftsminimera!
 • Ha laglig grund för att behandla personuppgifter som namn, foto/film på personen
 • Data som behandlas måste vara nödvändiga för verksamheten
 • Vid skifte mellan PuL och GDPR, fråga dig vid riskbedömningen om att behålla gamla foton och filmer medan du jagar en påskrift från den registrerade: vilket väger tyngre? Vår information eller personens integritet? Är personen på bilden knuten till vår verksamhet? Om nej – ta bort (uppgiftsminimera).
 • Integritetskänsliga personuppgifter får ej mailas, istället måste vi oftast vidta särskilda säkerhetsåtgärder, till exempel kryptering (e-tjänster)
 • Ha koll via ett register på vilka sidor/hemsidor/kanaler personuppgiften finns publicerad (automatisera!) – du ska snabbt kunna meddela detta till personen vid en inkommen förfrågan
 • Uppgiftlämnaren har rätt att gratis att få en kopia på sina uppgifter – alltså få ett registerutdrag. Begäran får ges in elektroniskt och svaret ska kunna lämnas på samma sätt (01:44:00)

Termer

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *