GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 12)

GDPR och Google analytics

Personuppgifter får föras över till ett tredje land (utanför EU), endast om det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet eller om det finns särskilda garantier för att uppgifterna och de registrerades rättigheter skyddas. Google är anslutna till Privacy shield vilket i personuppgiftslagen ansågs som adekvat skyddsnivå för säker överföring av personuppgifter till tredje land. Det ska därför inte vara något problem ur GDPR-hänseende att använda sig av Google analytics.

Vidare anses inte statistik-cookien vara en betydande personuppgift. Detta är något som kommer att regleras bättre i en ny Cookie-lag som är på väg i EU. Målet är att minska dessa popup-rutor med aktiva samtycken. Man menar också att den gamla Cookie-lagen har misstolkats vilket man nu försöker reparera. Det man avsåg att göra med den gamla Cookie-lagen var att göra dig som konsument medveten om insamling av integritetskränkande insamling av data, tex att ett företag kan spara uppgifter i en cookie som berättar hur länge du samtalat med en annan person och på vilken plats du befann dig (tex om du använde en video-chatt-tjänst). Det var tänkt att den nya Cookie-lagen skulle träda i kraft tillsammans med GDPR, men det blir inte så. Det är oklart kring datumet i skrivandets stund.

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *