GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 11)

Kommunikation i sociala medier

 • Tänk på att sociala medier reglerar sina regler i avtalet du ingår
 • Oftas överlåter du rättigheterna till bild och filmmaterial under licensen Creative Commons 2.0, se Facebooks avtal  som exempel
 • GDPR gäller även på våra sidor i sociala medier och appar, dvs vi har krav på oss kring informationsplikten
 • Vi ansvarar för innehållet i sociala medier, även det som skrivs i kommentarerna – men så länge man kan påverka det, tex genom att ta bort eller blockera kommentarer. Detta är tex inte möjligt på Twitter, därför har vi inget ansvar över kommentarerna där. Avsett resurser för att hålla uppsikt!

Myndigheter måste även beakta bestämmelser i bland annat förvaltningslagen (1986:223), arkivlagen (1990:782), tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).

Enligt E-delegationens riktlinjer för sociala medier:

Myndigheten

 • får inte publicera kränkande personuppgifter,
 • ska hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter,
 • ska ta bort kränkande personuppgifter och
 • kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter.

Undantag

Merparten av reglerna i dataskyddsförordningen gäller inte vid publicering
av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål. Journalistiskt innehåll kan vara att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten.

Undantaget är inte begränsat till journalister och det ställs inte heller några särskilda kvalitetskrav på texten. Även en privatperson kan ha ett journalistiskt ändamål när denne publicerar en text i ett kommunikationsmedium.

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *