Ingen politisk filterbubbla bland väljarna i Sverige

Har vi skygglappar på när vi ska välja debattprogram eller följa politiska influensers på internet? Forskning visar att det inte är så, vi väljer medier och avsändare som både bekräftar och utmanar våra åsikter.

Bakom undersökningen står Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Undersökningen talar emot tesen om att vi lever i politiska filterbubblor.

Politiska filterbubblor är marginella. Och troligen har filterbubblorna funnits sedan urminnes tider. Sociala medier har inte bidragit till att filterbubblorna ökat, tvärt om det finns många studier som vittnar om att människor i allmänhet får mer varierad information via nätet och sociala medier.

Debattörens Oro för filterbubblan

Vad är filterbubblan enligt forskningen? Idag lever vi en medierad värld där vi har mycket innehåll tolkad av väldigt många människor. Men vi läser ju inte allt; den stora mängden av information tvingar oss människor att välja – och välja bort. Så vad väljer vi att läsa, och vad väljer vi bort? Dras vi till källor och information som stärker våra argument, och sållar vi aktivt bort allt det andra? För det är ju lätt gjort idag – mängden av information, kanaler och avsändare gör att det är enkelt att hitta information som bekräftar våra egna åsikter och uppfattningar av världen – och surfar vi via internet så kan vi aktivt välja bort avsändare som inte gör det (till skillnad från etermedia som visar bredden, tex under ett debattprogram). Det är detta man kallar för filterbubbla, åsiktskorridor, eller som vetenskapen kallar det för: parallella informationsvärldar och offentlighetens fragmentisering och polarisering.

Och det är just mot denna bakgrund debatten går varm: Hjärntvättar vi oss själva till ”rätt” åsikt? Vilken effekt kommer det i så fall att ha på demokratin och vårt samhälle? Forskning visar nämligen att vi har en tendens att sluta in oss i filterbubblor i andra sammanhang. Man menar att det är ett osunt fenomen som kommer skada samhället och demokratin. Men Strömbäcks undersökning visar att vi kan vara lugna, när det gäller intresset för politik i alla fall – förvisso gillar vi politiska åsikter som stryker oss medhårs, men vi söker oss samtidigt till källor som visar bredden och utmanar oss i tanken (liknande forskning visar samma resultat i USA).

Vi gillar bredden i etermedia

Strömbäck analyserade svenskarnas mediekonsumtion under valet 2014, och det har visat sig att det är graden av politiskt intresse som styr i vilken grad man ser på partiledarintervjuerna i TV, inte vilket parti man röstar på och vilket parti som representeras i media. Det förekommer förvisso en mindre selektivitet, dvs att man är mer benägen att följa eller titta på en viss tv-kanal eller tidning om man sympatiserar med ett visst parti eller block, men den är marginell.

10-procentig filterbubbla i sociala medier

EXPONERING FÖR BEKRÄFTANDE OCH UTMANANDE INFORMATION PÅ SOCIALA MEDIER (PROCENT). FIGUREN VISAR ANDELEN SOM MINST EN GÅNG I VECKAN ANVÄNDER SOCIALA MEDIER FÖR ATT FÖLJA PERSONER VARS ÅSIKTER DE DELAR RESPEKTIVE SOM HAR HELT ANDRA ÅSIKTER. (BILD TAGEN FRÅN BOKEN)

Det är få som använder sociala medier för följa politiska influensers. Cirka 20 procent av de som använder sociala medier gör det. Strömbäcks undersökning visar också att ungefär hälften av dem som använder sociala medier för att följa influensers som delar deras politiska åsikter, följer också influensers som har helt andra åsikter. 10 procent av befolkningen väljer dock att nästan bara personer som man delar åsikter med och samtidigt väljer bort att följa personer med helt andra åsikter. Och man menar att det är just dessa 10 procent av befolkningen som befinner sig i en filterbubbla. Är den procentenheten stor eller liten?

Men hur påverkas vi av exponeringen?

Att se på tv-debatter och följa influensers som tycker lika och olika är en sak. En annan sak är frågan om hur vi påverkas. Köper vi de medierade budskapen rakt av? Har media makten att påverka vad vi tycker, eller har vår närmaste omgivning större makt att påverka oss? Det får får bli en framtida artikel.

Läs mer:

0 comments on “Ingen politisk filterbubbla bland väljarna i SverigeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *