GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 5)

Vad är ett allmänt intresse?

Allmänt intresse är en behandling av personuppgifter som stödjer sig på en lag, förordning, föreskrift eller kollektivavtal . Huruvida ett valborgsfirande eller nationaldagen kan vara ett sådant allmänt intresse är fortfarande oklart enligt Datainspektionen och SKL.

 • Vad är inte ett allmänt intresse kring det som vi publicerar? Exempelvis som har vi publicerat en bild på ett barnet sidan x.html – men barnet har ingen en koppling till kommunen, skolan eller artikeln. Bilden finns bara för att lätta upp sidan. Ta då i så fall bort bilden – uppgiftsminimera. (04:01:00)
 • Tänk på att informera modellen att vi publicerar bilder under licensen Creative Commons 2.0 (!)
 • Samma om bilden kommer läggas ut på Facebook och andra sociala medier – läs avtalet med Facebook! (se längre ner)

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *