GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 8)

Bildhantering

Fotografiska verk (är tillräckligt originellt, är tillräckligt kreativa)

 • Skydd i 70 år efter upphovsmannens död
 • Fullständigt skydd

Fotografiska bilder (typ bilder med mobilen)

 • Skydd i 50 år efter framställningsåret
 • Smalare skydd
 • När du köper in en bild via en bilddatabas och det inte finns en samtycke, så får du göra en egen riskbedömning (03:09:00) – vid risk: hämta hem en kopia på modellavtalet/samtyckesavtalet.
 • Ta bort bilder på personer som bara gör sidan eller nyheten snyggare eller bättre ur ett kommunikationsperspektiv. Men är bilden relevant så låt det vara kvar (03:33:00)

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *