GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 3)

Vad är ett samtyckesavtal?

Mall – samtyckesavtal

 • Ett samtycke ger oss rätt att tex publicera namn och en bild på en person
 • Ett samtycke bör vara skriftligt, eller som en video/ljudinspelning
 • Det finns inget krav på att samtycket ska vara skriftligt, men du ska kunna visa att samtycke har getts och att informationen har lämnats (03:47:15)
 • Digitalisera gärna – skicka ett sms till personen som klickar på en länk och kommer till en e-tjänst med samtyckesavtalet (Fagersta kommun har gjort det)
 • Samtyckes kan när som helst dras tillbaka av uppgiftlämnaren
 • Ett tyst samtycke är inte ett samtycke, alltså en skylt “vi fotograferar”, eller en förinbockad ruta på webbplatsen (måste aktivt välja ja eller nej)
 • Åldersgräns 13 år, annars båda föräldrars kontrollerbara samtycke
 • Måste särskiljas – dvs får inte bakas in i andra samtycken/informationstexter
 • Intervju på stan med medborgaren som publiceras i en papperstidning är allmänt intresse, och då faller det under tryckförordningen, även om tidningen finns digitalt. Samma gäller exempelvis en årsredovisning eller budget (03:48:20)
 • Du behöver inte samtyckesavtal av personer som är offentliga, eller om det ligger i anställningens natur att synas på bild (03:59:45)
 • Tidsbegränsning i samtycket, att tänka på: när en anställd person slutar så underlättar det om vi inte behöver ta bort hens bilder från gamla nyheter eller facebook ( -> skriv långa datum? Men samtidigt: uppgiftsminimera (konflikt). Men å andra sidan: hur känslig är personuppgiften? Foto/bild är sällan känsligt.)

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *