GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 4)

Skådespelaren Camaree Barr
Den som publicerar bilden måste skriva ett så kallat modellavtal med fotomodellen, eller få en kopia på modellavtalet från fotografen – det behövs dock om inte personen på bild är en offentlig person, som Camaree Barr är – hon är en skådespelare. Då behövs varken samtycke eller modellavtall enligt GDPR. Foto: Aaron Noble, CC2.0

Vad är ett modellavtal?

Mall – modellavtal

Ett modellavtal används för någon som ställer upp som modell. Modellavtal är alltså ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler anges i avtalet. Det är det som ersättningen avser (källa).

Om det inte utgår någon ersättning så är det inte ett avtal utan då handlar det om samtycke enligt PuL/GDPR.

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *