GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 2)

Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter

Alltså, minst ett av dessa punkter måste vara uppfyllda (01:03:42):

 • Samtyckesavtal från registrerad eller
 • Modellavtal med registrerad (när någon arbetar mot betalning)
 • När vi utför en uppgift av allmänt intresse eller
 • Berättigat intresse (offentlig person, tex vissa anställda med viss position, men också insamling av personuppgifter för direktmarknadsföring)
 • Finns en rättslig förpliktelse (tex sätta ut fotografens namn)
 • Nödvändigt för att fullgöra avtal, eller
 • Nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (tex rädda egendom och rädda liv)

Punkterna ovan är hämtade från SKL:s konferensen om GDPR för kommunikatörer. EN bredare förklaring kring laglig grund hittar vi på Datainspektionens sajt. Där finns också paragrafer.

 

Om vi inte har avtalat skriftligt eller via video/ljud, eller har annan laglig grund för att ha kvar gamla bilder på vår sajt och digitala kanaler, kan vi ändå behålla dem?

Nej (men gör en riskbedömning och intresseavvägning). Eftersom lagen berör själva användningen av personuppgifter, och inte själva fotograferandet, så måste vi alltså se till att ha en laglig grund för att fortsätta publicera personuppgifterna. Detta berör dock inte tryckta bilder i en skrift, då dessa faller under tryckfrihetsförordningen – tex årsredovisningen. Samma gäller om det tryckta mediet laddas upp som pdf-dokument på hemsidan.

Betyder det att vi måste ta bort gamla nyheter på hemsidan där människor nämns vid namn eller synd på bild?

Ja, kanske. Finns inga avtal, samt att publiceringen inte faller under allmänt intresse eller berättigat intresse, så bör du göra en riskbedömning. Notera att om man publicerat namn och foto på en chef/verksamhetsansvarig eller nyckelperson på en hemsida, så faller det under berättigat intresse. Du behöver inte heller ha avtal med en offentlig person, eller om det ligger i anställningens natur att synas på bild (03:59:45).

Men vissa av våra nyheter är av journalistisk karaktär?

Myndigheter omfattas inte av undantaget enligt SKL:s jurister, och vi bör därför skaffa samtyckesavtal om personerna i webbartikeln inte är offentliga eller om personuppgifterna inte faller under allmänt intresse eller berättigat intresse.

Vi har köpt bilder från en internationell bildbank. Måste vi ha samtyckesavtal/modellavtal eller är det bildbankens ansvar?

Det är vårt ansvar att visa att personen på bilden har gett sitt medgivande. Vi måste alltså ha en kopia på modellavtalet från bildbanken eller fotografen.

Under stora folkfester tar vi bilder på folkhavet, måste vi ha samtycke från alla personerna på bilden?

Å ena sidan gäller det att ha ett samtycke från de som går att identifiera, men å andra sidan kan sådana publikationer ha allmänt intresse som laglig grund. Men detta är ännu inte klarlagt av Datainspektionen. Alltså, gör en riskbedömning och använd sunt förnuft – och var lite pragmatisk.

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *