GDPR för kommunikatörer – tips och råd (page 9)

Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)

När handlar det om marknadsföring?

 • När myndigheten tar betalt (tex teaterföreställning) (03:37:00), eller
 • När myndigheten är i en konkurrenssituation (tex marknadsföring av skolor)
 • Kan även innefatta instagram-kontot med en så kallad “stafettpinne”
 • Det krävs inte att verksamheten drivs i vinstsyfte (källa s. 5)

Politiska annonser och samhällsinformation, eller opinionsbildande annonser/information omfattas inte av markndsföringslagen (MFL), utan faller in under tryck- och yttrandefrihetens område.

Om vår kommunikation är kommersiell: vårt ansvar att säkerställa att mottagarna förstår att det är fråga om reklam (9 § MFL) – särskilt i sociala medier.

För att använda personuppgifter i bild och text vid marknadsföring krävs det:

 • Ett tillstånd, i form av ett avtal, från den avbildade personen att avbilda denne i reklam (lag 1978:800 om namn och bild i reklam). Använd till exempel SKL:s modellavtalsmall
 • När vi anlitar influencers för marknadsföring, (även till “stafettpinne-kontot”) så måste vi även där skriva avtal. Avtalet ska informera vad gäller vid marknadsföring (till exempel följa marknadsrättslig reglering), upphovsrätt med mera. Konsumentverket har tagit fram en vägledning avseende samarbeten med influencers i sociala medier.

"GDPR för kommunikatörer – tips och råd" table of contents

 1. GDPR för kommunikatörer – tips och råd
 2. Vi måste ha laglig grund for behandling av personuppgifter
 3. Vad är ett samtyckesavtal?
 4. Vad är ett modellavtal?
 5. Vad är ett allmänt intresse?
 6. Intresseavvägning och berättigat intresse
 7. Informationskrav
 8. Bildhantering
 9. Bilder i kommunens marknadsföring (sociala medier)
 10. Bilder på Facebook
 11. Kommunikation i sociala medier
 12. GDPR och Google analytics
 13. SKL:s konferens om GDPR (video)
 14. Frågor och svar

0 comments on “GDPR för kommunikatörer – tips och rådAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *